MOI och UPPMÄRKSAMHETEN

av magnuswo

Begreppet ”uppmärksamhet” får allt vidare spridning i det samtida tänkandet. Jag har just läst Torild Mois lilla skrift Språk og oppmerksamhet i Ashehougs fina lilla serie ”Stemmer”. TM för, precis som vi har gjort på FSLs forskarseminarium, kritiken av den samtida litteraturkritiken och teorin till en uppgörelse med den Saussureska språkuppfattningen. För mig är boken en liten uppenbarelse. Nån som man, sig själv ovetande, delat tankebana med och som landat i helt likartade tankar. Läs den.