LISTAN

av magnuswo

En av de intressantaste svenska kritikerlistorna har just utkommit: Vetenskapsrådets lista över vilka projekt som beviljats bidrag från den Humansistiska potten. Vetenskapsrådet (VR) är forskningssveriges viktigaste bidraggivare.
http://vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/storautlysningen/humanioraochsamhallsvetenskap.4.405c4f3813823f65fee4de5.html

Ansökningstrycket är enormt, knappt 8 % av de som sökt beviljades i år bidrag. Det gör det till en konstpolitiskt intressant lista, väl värd att studeras ur alla tänkbara aspekter. Själva framhåller VR (se länken ovan) den statistiska ballansen, men det är avgjort de beviljade projektens inriktning och ambition som är det intressantaste. Mest får man ut av läsningen genom att läsa den ämnesorienterat. Vilka Litteraturvetenskaplig projekt har fått pengar? Vilka Filosofiska? Etc.