Kritikerseminariet

Poeskritik. Seth Abramson intervjuad

by magnuswo

Vad är poesikritik idag? Vad kan den vara? Hur kan den verka?

http://www.huffingtonpost.com/seth-abramson/an-interview-about-contem_b_4192223.html

Bokmagasinet [Klassekampen]

by magnuswo

finns nu på nätet – äntligen!
http://klassekampen.no/Bokmagasinet

LISTAN

av magnuswo

En av de intressantaste svenska kritikerlistorna har just utkommit: Vetenskapsrådets lista över vilka projekt som beviljats bidrag från den Humansistiska potten. Vetenskapsrådet (VR) är forskningssveriges viktigaste bidraggivare.
http://vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/storautlysningen/humanioraochsamhallsvetenskap.4.405c4f3813823f65fee4de5.html

Ansökningstrycket är enormt, knappt 8 % av de som sökt beviljades i år bidrag. Det gör det till en konstpolitiskt intressant lista, väl värd att studeras ur alla tänkbara aspekter. Själva framhåller VR (se länken ovan) den statistiska ballansen, men det är avgjort de beviljade projektens inriktning och ambition som är det intressantaste. Mest får man ut av läsningen genom att läsa den ämnesorienterat. Vilka Litteraturvetenskaplig projekt har fått pengar? Vilka Filosofiska? Etc.

MOI och UPPMÄRKSAMHETEN

by magnuswo

Begreppet ”uppmärksamhet” får allt vidare spridning i det samtida tänkandet. Jag har just läst Torild Mois lilla skrift Språk og oppmerksamhet i Ashehougs fina lilla serie ”Stemmer”. TM för, precis som vi har gjort på FSLs forskarseminarium, kritiken av den samtida litteraturkritiken och teorin till en uppgörelse med den Saussureska språkuppfattningen. För mig är boken en liten uppenbarelse. Nån som man, sig själv ovetande, delat tankebana med och som landat i helt likartade tankar. Läs den.

Kritikerorganisationer till länklista

by magnuswo

AICA – International association of Art Critics

http://www.aica-int.org/spip.php?article1221